&nbsp
Καλάθι 0,00 €

ΕΛΙΑ & ΛΑΔΙ - Από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα (Ρωσικά)

Το «λάδι της ελιάς» είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας, της οικονομίας και του πολιτισμού των χωρών της Μεσογείου και ειδικότερα της Ελλάδας. Αποτελεί τρόπο ζωής για τους Έλληνες και αναντικατάστατη τροφή ανά τους αιώνες. Οι Έλληνες είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές του εκπληκτικού αυτού «φυσικού χυμού», αφού πάνω από το 70% των λιπαρών ουσιών που καταναλώνουν προέρχονται από το λάδι της ελιάς. Καθώς τα προβλήματα της σωστής διατροφής αποτελούν σοβαρό ζήτημα στις ανεπτυγμένες κοινωνίες, λόγω του τρόπου ζωής στις μεγαλουπόλεις, την κινητικότητα του πληθυσμού, τις νέες μορφές εργασίας, τις καινούργιες συνθήκες υγείας κτλ., η ποιότητα και το είδος της διατροφής αποκτούν σπουδαία σημασία. Η επιστήμη έχει προσφέρει πολλά στην τεχνολογία των τροφίμων προκειμένου να ικανοποιήσει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού. Αλλά οι «τεχνολογικές» επεμβάσεις δεν είναι πάντοτε υγιείς. Το λάδι της ελιάς αποκαλύπτεται ως ένα εκπληκτικό, θαυμάσιο είδος διατροφής, που αποτελεί την κύρια βάση της περίφημης Μεσογειακής Δίαιτας. Πρόκειται για ένα συνδυασμό τροφών απολύτως ισορροπημένων ώστε να εγγυώνται μακροβιότητα, υγεία και καλή ψυχική διάθεση. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να προσφέρει μια σωστή και έντιμη ενημέρωση στους καταναλωτές και σε όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την ποιότητα της διατροφής τους, ώστε να έχουν καλή υγεία και ζωτικότητα. Παρουσιάζονται επίσης παραδοσιακές συνταγές, ελληνικές και κυπριακές, βασισμένες στο λάδι που αποτελούν σωστή γαστρονομική πρόκληση. Δοκιμάστε τες!

 

ОЛИВА И МАСЛО – От античной Греции до наших дней russia 

 

Оливковое масло является неотъемлемым компонентом истории, экономики и культуры всех стран Средиземноморья и, в особенности, Греции. Оно неотделимо от «образа жизни» греков и с незапятных времён является для них незаменимым элементом. Греки являются крупнейшими потребителями этого удивительного «природного живительного сока», поскольку 70% жиров, которые они употребляют в пищу, относится к оливковому маслу. Образ жизни людей в крупных городах, мобильность населения, новые виды занятости, изменившиеся условия среды, гигиены и другие причины привели к тому, что вопросы правильного питания  стали весьма актуальными в развитых странах, а качеству и типу питания придали серьезное значение. Наука внесла существенный вклад в технологию производства продуктов питания с тем, чтобы удовлетворить постоянно увеличивающиеся потребности населения. Но «технологическое» совершенство питания не всегда благоприятно для здоровья. Оливковое масло является удивительным, чудотворным продуктом, представляющим собой основу знаменитой Средиземноморской диеты. Речь идет о сочетании полностью сбалансированных элементов, обеспечивающих долголетие, здоровье и хорошее настроение. Целью этой книги  является предоставление доступной, добросовестной информации для людей, желающих улучшить качество своего питания, с тем, чтобы гарантировать себе доброе здоровье и жизненную силу. В книге представлены также традиционные рецепты греческих и кипрских блюд, основанных на оливковом масле и являющихся приглашением к подлинному кулинарному творчеству. Испробуйте их!

 

Διατίθεται επίσης στις εξής γλώσσες:

ΕλληνικάΑγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά

Γλώσσα
Ρώσικα
ISBN 978-960-540-774-2
Διαστάσεις (cm) 17×24
Τεμάχια / Είδος 1
Αριθμός Σελίδων 128

Παράδοση σε 4-7 ημέρες

Προσθήκη στη Wish List
EmailΑποστολή με email σε έναν φίλο
9789605407742

Σας προτείνουμε